Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, jouw begeleiding, verblijf of de manier waarop jij bejegend wordt. We hopen dat jij jouw klacht zo snel mogelijk duidelijk maakt. Dat geeft Nora Zorg de kans om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken.

Omdat wij groot belang hechten aan onafhankelijke afhandeling van de klacht(en) zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. We hebben een externe klachtenfunctionaris en een aansluiting op een externe klachtencommissie.  Deze klachtenfunctionaris en/of klachtencommissie is onpartijdig en kan jou gratis adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen.

Jij hebt een klacht:

  1. In het geval jij een klacht hebt mag jij dit bespreken met jouw persoonlijk begeleider.
  2. Lukt het niet om tot een oplossing te komen mag je de klacht bespreken met de leidinggevende van de betrokken begeleider. Nora Zorg kan jou de naam en het werkadres van de leidinggevende geven. Gaat de klacht over de begeleider zelf, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de directie.
  3. Je kunt de klacht sturen naar de externe klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Nora Zorg, klik hiervoor op klachtenportaalzorg.nl. De klachtenfunctionaris benadert jou uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht.

Het reglement van de klachtencommissie is bij alle begeleiders aanwezig. Indien gewenst kun je ook een reglement bij de klachtencommissie opvragen. Voor vragen of een klacht vul hieronder de contactgegevens in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.