Klachten

Klacht indienen

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over de geleverde zorg? Wij gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. U kunt uw klacht indienen via het onderstaande button of een e-mail aan klachten@norazorg.nl. Nora Zorg benadert u binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wilt of kunt u uw klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u uw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Wij zijn aangesloten bij een Wkkgz erkende Geschilleninstantie. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ondersteunt en informeert u gedurende de klachtenprocedure. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.
Het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg is uiteraard mogelijk zonder dit te melden aan uw begeleider van Nora Zorg. U kunt uw klacht doorgeven met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg klik hier. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg benadert u binnen 6 weken na ontvangst van de klacht.

Meer informatie

In ons klachtenreglement vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.