Over Nora Zorg

Visie & Missie

Kwaliteit

Contra-indicatie

Werken bij Nora Zorg

Aanbod

Begeleiding

Begeleid en Beschermd wonen

Dagbesteding

Uw rechten

5

Eigen bijdrage

Privacy

Klachten

Cliëntenraad

Eigen bijdrage

Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt uw bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl).