Cliëntenraad

Onze cliënten helpen ons om anderen en elkaar te helpen. Hun meningen, ideeën en ervaringen vormen een waardevolle input om onze begeleiding nog beter af te stemmen op de vragen en behoeften die er leven. De cliëntenraad is hierbij van onschatbare waarde. Aan hen het woord.

Kernvraag

Als cliëntenraad behartigen wij de belangen van cliënten van Nora Zorg. We dragen er aan bij dat de begeleiding vanuit Nora Zorg maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt.
Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

Zo werken we

Contact is alles. Daarom zoeken we onze cliënten op zodat we weten wat er leeft bij onze doelgroep. Ook nemen wij regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de gemeenten, verzekeraars en belangenorganisaties. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten Nora Zorg.

De cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die voor cliënten van Nora Zorg van belang zijn. Denk hierbij aan medezeggenschap bij het tot stand komen van beleid o.a. ten aanzien van de zorgverlening, of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. Enkele voorbeelden zijn: de kwaliteit van de zorgverlening, het klachtenreglement, wijziging in de organisatiestructuur, veiligheid, verbeteringen n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoeken e.d.

Nieuwe leden

We zijn op zoek naar enthousiaste leden met interesse in de zorg voor de cliëntenraad. Samen met andere leden van de cliëntenraad representeer u de cliënten van Nora Zorg binnen een onafhankelijke medezeggenschapsorgaan. Binnen deze cliëntenraad heeft u oog voor de innovatieve zorg die Nora Zorg wil bieden en behartigt u de belangen van de huidige en toekomstige cliënten van Nora Zorg.

De leden die we zoeken;

  • zijn zelf cliënt (geweest) of zijn familielid/naaste van een cliënt;
  • zijn geïnteresseerd in de zorg in het algemeen;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • hebben een kritische, positieve en open houding;
  • kunnen goed in teamverband functioneren;
  • zijn bereid om 4 keer per jaar te vergaderen.

Informatie/suggesties

Als cliëntenraad hechten we zeer veel waarde aan contact met onze achterban. Vragen, suggesties en nieuwe leden zijn daarom van harte welkom.
Denk, praat en beslis mee! De cliëntenraad staat altijd open voor ideeën en voor versterking. Meer weten of zelf actief meedoen? Graag! Neem dan contact op via clientenraad@norazorg.nl.

Ocbert Cijntje

Ocbert Cijntje

Voorzitter

Mohamedie Ajhnejh

Mohamedie Ajhnejh

Secretaris

Stephan Steenbergen

Stephan Steenbergen

Notulist