Over Nora Zorg

Visie & Missie

Kwaliteit

Contra-indicatie

Werken bij Nora Zorg

Aanbod

Begeleiding

Begeleid en Beschermd wonen

Dagbesteding

Uw rechten

Eigen bijdrage

5

Cliëntenraad

Privacy

Klachten

Cliëntenraad

Onze cliënten helpen ons om anderen en elkaar te helpen. Hun meningen, ideeën en ervaringen vormen een waardevolle input om onze begeleiding nog beter af te stemmen op de vragen en behoeften die er leven. De cliëntenraad is hierbij van onschatbare waarde. Aan hen het woord.

Kernvraag
Als cliëntenraad behartigen we de belangen van cliënten van Nora Zorg. We dragen er aan bij dat de begeleiding vanuit Nora Zorg maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt.
Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

Zo werken we
Contact is alles. Daarom zoeken we onze cliënten op zodat we weten wat er leeft bij onze doelgroep. Ook nemen wij regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de gemeenten, verzekeraars en belangenorganisaties. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten Nora Zorg en kunnen we de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, zoals huisvesting, veiligheid, beschikbaarheid van internet, verbeteringen n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoeken etc.

Vacature cliëntenraad
We zijn op zoek naar enthousiaste leden met interesse in de zorg voor de cliëntenraad. Samen met andere leden van de cliëntenraad representeer je de cliënten van Nora Zorg binnen een onafhankelijke medezeggenschapsorgaan. Binnen deze cliëntenraad heb je oog voor de innovatieve zorg die Nora Zorg wil bieden en behartig je de belangen van de huidige en toekomstige cliënten van Nora Zorg.

De leden die we zoeken;

  • zijn zelf cliënt (geweest) of zijn familielid/naaste van een cliënt;
  • zijn geïnteresseerd in de zorg in het algemeen;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • hebben een kritische, positieve en open houding;
  • kunnen goed in teamverband functioneren;
  • zijn bereid om 4 keer per jaar te vergaderen.

Denk, praat en beslis mee!
De cliëntenraad staat altijd open voor ideeën en voor versterking. Meer weten of zelf actief meedoen? Graag! Neem contact op via info@norazorg.nl.