Onze cliënten helpen ons helpen. Hun meningen, ideeën en ervaringen vormen waardevolle input om onze begeleiding nog beter af te stemmen op vragen en behoeften die er leven. De cliëntenraad is hierbij van onschatbare waarde. Aan hen het woord.

Kernvraag
Als cliëntenraad behartigen we de belangen van cliënten van Nora Zorg. We dragen er aan bij dat begeleiding vanuit Nora Zorg maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt. Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

Zo werken we
Contact is alles. Daarom zoeken we onze cliënten op zodat we weten wat er leeft onder onze mensen. Ook willen wij regelmatig de vele bijeenkomsten van gemeentes verzekeraars en belangenorganisaties bijwonen. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten Nora Zorg en kunnen we directie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, zoals huisvesting, veiligheid, beschikbaarheid van internet, verbeteringen n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoeken.

Denk, praat en beslis mee!
De cliëntenraad staat altijd open voor ideeën en voor versterking. Meer weten of zelf actief meedoen? Graag! Neem contact op via info@norazorg.nl. We vergaderen zeer regelmatig en elk kwartaal overleggen we met directie.