Onze cliënten helpen ons om anderen en elkaar te helpen. Hun meningen, ideeën en ervaringen vormen een waardevolle input om onze begeleiding nog beter af te stemmen op de vragen en behoeften die er leven. De cliëntenraad is hierbij van onschatbare waarde. Aan hen het woord.

Kernvraag
Als cliëntenraad behartigen we de belangen van cliënten van Nora Zorg. We dragen er aan bij dat de begeleiding vanuit Nora Zorg maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt.
Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

Zo werken we
Contact is alles. Daarom zoeken we onze cliënten op zodat we weten wat er leeft bij onze doelgroep. Ook nemen wij regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de gemeenten, verzekeraars en belangenorganisaties. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten Nora Zorg en kunnen we de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, zoals huisvesting, veiligheid, beschikbaarheid van internet, verbeteringen n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoeken etc.

Denk, praat en beslis mee!
De cliëntenraad staat altijd open voor ideeën en voor versterking. Meer weten of zelf actief meedoen? Graag! Neem contact op via info@norazorg.nl. We vergaderen zeer regelmatig en elk kwartaal overleggen we met de directie.