Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur, evenals op de algemene ontwikkelingen binnen Nora Zorg. Bovendien fungeert de Raad van Commissarissen als een klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur, met name bij het aanpakken van strategische kwesties en belangrijke beslissingen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Theo de Jong (voorzitter)

Puck Zweegers (secretaris)

Janice Lalisang- van den Elsen (penningmeester)