Over Nora Zorg

5

Organisatie

Kwaliteit

Contra-indicatie

Werken bij Nora Zorg

Aanbod

Begeleiding

Begeleid en Berschermd wonen

Dagbesteding

Uw rechten

Eigen bijdrage

Privacy

Klachten

Cliëntenraad

Governance code

Bij Nora Zorg hechten we veel waarde aan professioneel bestuur en nauwgezet toezicht. We zijn sterk gericht op governance, verantwoordelijk bestuur, en toezicht. Daarom volgen we de richtlijnen van de Governance code zorg. Deze code verzamelt algemeen aanvaarde principes in de zorgsector over goed bestuur, toezicht en verantwoording, en is ontworpen om het bestuur en toezicht verder te professionaliseren, alsook de interactie daartussen te bevorderen. De Governance code biedt ons een standaard voor zowel zelfevaluatie als externe beoordeling. Uiteraard houdt Nora Zorg zich ook strikt aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid, privacy, medezeggenschap, financiële rapportage en concurrentie.