Bestuur

Nora Zorg bestaat uit tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur werkt samen met het managementteam om de algehele werking van de organisatie te waarborgen.
Lonneke Kivits- Staats vervult de functie directrice samen met Nora Bengayou, tevens de bestuurder.

De Raad van Bestuur draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen, het uitstippelen van de strategie en het beleid, en het behalen van resultaten. De raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commisarissen.