Organisatie

Nora Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen die veelal in het verleden binnen de (residentiele) jeugdhulpverlening (vrijwillig, civiel en/ of strafrechtelijk) een traject hebben gevolgd. Nora Zorg biedt (ambulante) individuele (woon-)begeleiding in de thuissituatie en/of beschermd wonen in combinatie met het aanbieden van een daginvulling middels vooraf georganiseerde activiteiten, aan volwassen cliënten met langdurige psychiatrische, psychische of psychosociale problemen of een combinatie daarvan met een verstandelijke beperking of gedragsstoornissen.

Nora Zorg is een gecontracteerde zorgaanbieder in de regiogemeente Helmond en de Peelgemeenten. De Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Nora Zorg is een HKZ gecertificeerde zorginstelling.
Per 1 mei 2023 biedt Nora Zorg B.V. beschermd wonen aan in de Residentie Suytkade aan de Suytboulevard in Helmond. Nora Zorg is hiervoor gecontracteerd binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Binnen het beschermd wonen biedt Nora Zorg begeleiding op alle levensgebieden waaronder het organiseren van de dag, het onderhouden van sociale contacten en het hebben van een dagbesteding. Hierbij wordt ondersteuning geboden in het dagelijks leven in combinatie met verschillende psychische/ psychiatrische problematieken of cognitieve beperkingen. Op deze locatie is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleiding aanwezig. Binnenshuis wordt gezorgd voor structuur, regelmaat, nabijheid en veiligheid. De cliënten worden begeleid bij het plannen en organiseren van taken/activiteiten en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.