Onze kernwaarden

Aandacht

Door iedere cliënt individuele begeleiding en groepsbegeleiding te bieden kunnen wij hen de aandacht geven die ze nodig hebben.

Vakkundig

Van iedere medewerker van Nora Zorg wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en is gericht op de eigen ontwikkeling.

Vertrouwd

Voor de zorgverlening geldt als uitgangspunt dat deze plaatsvindt volgens het criterium van zo vertrouwd mogelijk voor de cliënt. Dat wil zeggen: zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde professionals en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten.

Waardevol

Omdat ieder mens recht heeft op een waardevol bestaan willen wij bijdragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten waardoor zij kunnen blijven participeren in de maatschappij.