Over Nora Zorg

Visie & Missie

5

Kwaliteit

Contra-indicatie

Werken bij Nora Zorg

Aanbod

Begeleiding

Begeleid en Beschermd wonen

Dagbesteding

Uw rechten

Eigen bijdrage

Privacy

Klachten

Cliëntenraad

Kwaliteit

Beter waar het beter kan
Nora Zorg is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking.

Cliënttevredenheid
Cliënten belonen Nora Zorg met een ruime acht voor haar begeleiding en ondersteuning in het jaar 2023. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek. Een resultaat waar we trots op zijn!