Over Nora Zorg

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen die veelal in het verleden binnen de (residentiele) jeugdhulpverlening (vrijwillig, civiel en/ of strafrechtelijk) een traject hebben gevolgd. Wij bieden (ambulante) individuele (woon-)begeleiding in de thuissituatie en/of beschermd wonen in combinatie met het aanbieden van een daginvulling middels vooraf georganiseerde activiteiten, aan volwassen cliënten met langdurige psychiatrische, psychische of psychosociale problemen of een combinatie daarvan met een verstandelijke beperking of gedragsstoornissen.

Wij werken in een professioneel team met veel passie en veel aandacht voor onze cliënten. Onze collegae hebben geruime ervaring in de zorg. Ons team bestaat uit trajectbegeleiders, persoonlijke begeleiders, activiteitenbegeleiders en een sociotherapeut. Nora Zorg is een gecontracteerde zorgaanbieder in de regio Gemeente Helmond en de Peelgemeenten. De Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.