Begeleiding Plus

Begeleiding plus is een vorm van begeleiding waarbij meer intensieve en/of langdurig ondersteuning wordt geboden dan bij een ambulante begeleiding. De situatie is zodanig dat er sprake is van een psychiatrische stoornis en het steeds noodzakelijk is om ongepland te kunnen terugvallen op de begeleiding voor vragen, ondersteuning en/of begeleiding. Cliënten die begeleiding plus ontvangen, hebben een eigen woning.

Wat doet Begeleiding Plus

Bij begeleiding plus biedt Nora Zorg begeleiding op alle levensgebieden waaronder het organiseren van je dag, het onderhouden van je sociale contacten, het hebben van een dagbesteding etc . In sommige gevallen kan voorkomen van achteruitgang ook een doel zijn. Ervaringen uit het verleden, leven met een stoornis, een beperking of een andere achtergrond vragen soms om een steuntje in de rug; wij helpen daarbij.

Plan van aanpak
Met een vaste begeleider maak je je eigen plan van aanpak. Je bespreekt welke problemen je ervaart en je stelt zelf de doelen op waar je aan wilt werken. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. Bij de begeleiding kijken we wie uit jouw netwerk kan helpen.

Begeleiding bij jou thuis
Afhankelijk van wat jij nodig hebt, is de begeleiding minimaal tussen de 8-10 en maximaal tussen 15-18 uren per week bij jouw thuis. Tijdens de hulpverlening wordt regelmatig gekeken of alles volgens plan verloopt. We hebben een helder doel voor ogen: jou de regie terug geven over je eigen leven, zodat jij zelfredzaam wordt en zelfstandig verder kunt.

Duur van de ambulante begeleiding
Dat is afhankelijk van hoe snel wij jou weer zelfstandig kunnen krijgen. In sommige gevallen ben je al in 6 maanden klaar, in andere gevallen kan het zelfs 2 jaar of langer duren. Na een intensieve start willen we de begeleidingsuren fasegericht gaan afbouwen zodat je weer z.s.m. zelfstandig verder kunt.

Hoe kom je in aanmerking voor Begeleiding Plus?
Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor begeleiding plus en welke ondersteuning daar precies bij hoort, kun je aankloppen bij je gemeente. Daar kun je een keukentafelgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt ingeschat hoe veel zorg en ondersteuning je nodig hebt.