Begeleid wonen

Nora Zorg biedt (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar, die door een cognitieve beperking, psychische en/of psychiatrische problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Wij bieden deze begeleiding onder andere in onze woonlocatie in Helmond. 

Wat is Begeleid Wonen
Wij begeleiden en ondersteunen op alle leefgebieden  (jong) volwassenen die in het verleden binnen de (residentiële-) jeugdhulpverlening (vrijwillig, civiel en/of strafrechtelijk) een traject hebben gevolgd. Het betreft hier veelal cliënten met een justitiële achtergrond, schuldenproblematiek en/of verslavingsproblematiek. Dat alles in combinatie met een psychiatrische stoornis en/of licht verstandelijke beperking.

De cliënten op onze woonlocatie in Helmond delen meerdere badkamers, toiletten en de volledig ingerichte keuken in een gebouw waar meerdere cliënten wonen. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes zoals de huiskamer, een royale tuin en een ruimte met een wasmachine en droger. Overdag zijn er begeleiders aanwezig, in de avond en nachturen kun je een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst. Tevens is er sprake van aanwezigheid in het weekend. De cliënten ontvangen dagelijkse begeleiding. 

Binnenshuis wordt gezorgd voor structuur, regelmaat, nabijheid en veiligheid. De cliënten begeleiden wij bij het plannen en organiseren van taken en activiteiten en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Plan van Aanpak
Samen met de trajectbegeleider wordt een zorgplan opgesteld waarin de doelen van de cliënt centraal staan. De cliënten ontvangen dagelijkse begeleiding op maat vanuit de zelfredzaamheidsmatrix op de volgende gebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en/of justitie. Binnenshuis wordt gezorgd voor structuur, regelmaat, nabijheid en veiligheid. De cliënten begeleiden wij bij het plannen en organiseren van taken en activiteiten en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Duur van Begeleid Wonen
Wij helpen de cliënten om hun zelfstandigheid te vergroten en hun doelen te bereiken. De mate waarin de cliënten begeleiding ontvangen hangt af van de gestelde indicatie en de hulpvraag.