Dagbesteding

Woont u in Helmond of een van de Peelgemeenten en vindt u het lastig om zelfstandig uw dag door te brengen? Dan is de dagbesteding van Nora Zorg wellicht een optie voor u. Met een indicatie vanuit de WMO bieden wij een dagbestedingsprogramma aan iedereen vanaf 18 jaar en ouder.

Wat is dagbesteding

De dagbesteding is gericht op het geven van structuur aan de dag, het opbouwen van sociale contacten, het naleven van de gemaakte afspraken en leren geven en ontvangen van positieve feedback. Daarnaast is de dagbesteding uiteraard gericht op professionele begeleiding waarbij de vraag van de cliënt uitgangspunt is.

Nora Zorg biedt dagbesteding door middel van het organiseren van activiteiten aan u met als doel een andersoortige vorm van dagstructurering dan arbeid of school, en daarmee de zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren. De dagbesteding is programmatisch en gericht op het structureren van de dag op praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen.

Door inzet van de dagbesteding zorgt Nora Zorg ervoor dat u zich verder kunt ontwikkelen, zodat u uiteindelijk kan participeren in de maatschappij. Daarnaast haalt Nora Zorg door middel van de dagbesteding u uit uw sociaal isolement en ontlast de mantelzorg. Dit doet Nora Zorg door zich tijdens de dagbesteding te focussen op sociale en creatieve activering en ontwikkeling. Hiernaast dragen wij zorg voor het ontwikkelen van een gezonde dag/weekstructuur voor u.

Tijdens de dagbesteding kan en mag u zichzelf zijn. U doet de dingen op uw eigen tempo en op een ontspannen manier. Samen kijken we naar wat u leuk vindt en binnen uw vermogen ligt. U kunt iets alleen doen, maar ook in een groep. De locatie voor dagbesteding is aan de Binderseind 21 in Helmond waar ook Mansouri Gym is gevestigd. Op de eerste verdieping wordt er sport en spel aangeboden met als doel het vergroten van het zelfvertrouwen, het in beweging komen van het lichaam en het samenwerken met de medemens. De tweede verdieping fungeert als creatieve ruimte waar onder andere met u wordt geknutseld en geschilderd. Deze activiteiten worden aangeboden door o.a de persoonlijk begeleiders en de activiteitenbegeleiders van Nora Zorg.

De ontmoetingsruimte is het centrale punt van de dagbesteding van Nora Zorg op locatie Mansouri Gym. Hier vinden de inloop en de pauzes van onze deelnemers plaats, wat de sociale contacten bevorderd. Deelnemers kunnen hier een kop koffie of thee kosteloos nuttigen.

Zorgdossier

Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het ondersteuningsplan dat in uw zorgdossier wordt opgenomen. Hierbij worden doelen en resultaten benoemd. Regelmatig zullen wij de hulp en ondersteuning met u evalueren en bekijken of de gewenste resultaten behaald worden of dat aanpassing van belang of wenselijk.

Vergoeding

Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voor ondersteuning en andere voorzieningen vanuit de WMO betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer
0492-236022 of info@norazorg.nl