Begeleiding

Woont u in Helmond of een van de Peelgemeenten en vindt u het lastig om zelfstandig te wonen en te leven? Met een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden wij hulp en ondersteuning aan huis bij het dagelijks leven aan iedereen vanaf 18 jaar en ouder.

Wij bieden u ondersteuning bij het dagelijks leven zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wij helpen u om uw zelfredzaamheid te versterken zodat u (weer) kunt blijven deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding is gericht op het toezien, onderhouden en behouden van vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven. Afhankelijk van de indicatie is de begeleiding ook gericht op het toezien, stimuleren en behouden, waarbij ook overname nodig kan zijn.

Wat is begeleiding individueel

  • De begeleiding vindt bij u thuis plaats;
  • De begeleiding heeft een signalerende functie;
  • De begeleiding is meestal planbaar;

U krijgt begeleiding bij

  • het plannen van activiteiten en deze gezamenlijk uitvoeren;
  • het structureren van het dagritme en dagbesteding;
  • het verrichten van administratieve handelingen;
  • het voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken en beslissingen nemen op het gebied van wonen, onderwijs, werk, financiën, schulden en andere vraagstukken;
  • hulp bij het hebben en behouden van sociaal contacten en het bevorderen van communicatieve en andere vaardigheden;
  • het stimuleren om gezond te eten; te leven en voldoende te bewegen.

Deze individuele begeleiding die Nora Zorg biedt, heeft tot doel dat u voldoende zelfredzaam wordt en blijft en dat u zich erkend, gesteund en ontlast voelt. Bovendien voelt u zich veilig, kunt u omgaan met uw mogelijkheden en beperkingen en heeft u een gezonde, stabiele en veilige woonsituatie met huisgenoten/gezinsleden. U heeft (weer) de regie over praktische zaken.

Zorgdossier

Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het ondersteuningsplan dat in uw zorgdossier wordt opgenomen. Hierbij worden doelen en resultaten benoemd. Regelmatig zullen wij de hulp en ondersteuning met u evalueren en bekijken of de gewenste resultaten behaald worden of dat aanpassing van belang of wenselijk.

Vergoeding

Begeleiding aan huis wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voor ondersteuning en andere voorzieningen vanuit de WMO betaalt u een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze zorgverlening en de mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer
0492-236022 of info@norazorg.nl